Nuzulul Quran dan Spirit Intelektualisme

Nuzulul Quran dan Spirit Intelektualisme
ilustrasi

Selain itu, jika ditelaah kitab-kitab hadis, semuanya penuh dengan kata-kata ilm tersebut. Dalam kitab al-Jami’ al-Shahih karya Al-Bukhari kita dapati 102 hadis. Dalam Shahhih Muslim dan yang lain seperti al-Muwatha’, Sunan al-Tirmizi, Sunan Abu Daud, al-Nasai, Ibn Majah terdapat pula bab ilmu. Belum lagi kitab-kitab yang lain. Alquran menjadi pegangan hidup muslim bagi menata kehidupan di dunia untuk bekal di akhirat. Maka, ia harus dikaji, dihayati maknanya, dan diamalkan.

Alquran juga memberikan syafaat di hari kiamat dan menjadi penerang di rumah dan di tengah-tengah keluarga. Namun, mereka yang jauh dari Alquran ibarat rumah kosong tanpa penghuni. Demikian pesan-pesan yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. (*)

*) M. Zainuddin, Guru besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

sumber : Jawapos